Obsah

Zápis do 1. ročníku k plnění povinnosti školní docházky od školního roku 2022/2023 v základní škole ve Velkých Albrechticích

 

Možnosti podání žádosti:

  • do datové schránky školy - cydmium, od 1. dubna do 30. dubna
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: , od 1. dubna do 30. dubna
  • poštou – obálka s doručenkou, od 1. dubna do 30. dubna
  • osobním podáním v ZŠ: 6. dubna od 14 do 16 hodin a 20. dubna od 14 do 16 hodin

Podklady k zápisu:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • v případě odkladu – žádost o odklad povinné školní docházky, doporučující posouzení odložení školní docházky školským poradenským zařízením a doporučující posouzení odložení školní docházky odborným lékařem nebo klinickým psychologem
  • rodný list dítěte (při dálkovém způsobu podání postačí kopie rodného listu)
  • občanský průkaz zákonného zástupce – při osobním podání
  • oprávnění k zastupování (zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce)

Dítě s trvalým pobytem ve Velkých Albrechticích, které ve školním roce 2022/2023 bude přijato do 1. ročníku ZŠ ve Velkých Albrechticích, obdrží začátkem října 2022 finanční částku 2 000,- Kč.

Příloha č. 1:                                                            

Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinnosti školní docházky                            

Ve Velkých Albrechticích 15. března 2022                          Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinnosti školní docházky (198.17 kB)

Stránka

  • 1