Obsah

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole ve Velkých Albrechticích od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

ZŠ01/2024          ZŠ02/2024                    ZŠ03/2024                    ZŠ04/2024

ZŠ05/2024          ZŠ06/2024                    ZŠ07/2024                    ZŠ08/2024

ZŠ09/2024          ZŠ10/2024                    ZŠ11/2024                    ZŠ12/2024                   

Ve Velkých Albrechticích 2. 5. 2024

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 303.47 kB

Stránka

  • 1