Obsah

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku k plnění povinnosti školní docházky od školního roku 2021/2022 v základní škole ve Velkých Albrechticích proběhne dle protiepidemických opatření.

Možnosti podání žádosti:

  • do datové schránky školy - cydmium, od 1. dubna do 30. dubna
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: , od 1. dubna do 30. dubna
  • poštou – obálka s doručenkou, od 1. dubna do 30. dubna
  • osobním podáním v ZŠ: 7. dubna od 13 do 16 hodin, 15. dubna od 13 do 16 hodin, 21. dubna od 13 do 16 hodin

Podklady k zápisu:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • v případě odkladu – žádost o odklad povinné školní docházky, doporučující posouzení odložení školní docházky školským poradenským zařízením a doporučující posouzení odložení školní docházky odborným lékařem nebo klinickým psychologem
  • rodný list dítěte (při dálkovém způsobu podání postačí kopie rodného listu)
  • občanský průkaz zákonného zástupce – při osobním podání
  • oprávnění k zastupování (zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce)

Dítě s trvalým pobytem ve Velkých Albrechticích, které ve školním roce 2021/2022 bude přijato do 1. ročníku ZŠ ve Velkých Albrechticích, obdrží začátkem října 2021 finanční částku 2 000,- Kč.

Příloha č. 1:                                                            

Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinnosti školní docházky                            

Ve Velkých Albrechticích 16. března 2021                          Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

 

Stránka

  • 1