Obsah

Zápis do 1. ročníku

Ministerstvo MŠMT v souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k zápisům k povinné školní docházce do základních škol.
Z tohoto důvodu se Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 v Základní škole ve Velkých Albrechticích přesouvá na termíny:
  • 7. dubna a 28. dubna od 13 do 16 hodin
  • 14. dubna a 21. dubna od 8 do 11 hodin
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zákonný zástupce může žádost doručit:
  • do datové schránky školy: cydmium,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • osobním podáním ve stanovených termínech.
Žádáme zákonné zástupce, aby k osobnímu podání přihlášky přinesli k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě podání žádosti dálkovým způsobem postačí kopie rodného listu.
Dítě s trvalým pobytem ve Velkých Albrechticích, které ve školním roce 2020/2021 bude přijato do 1. ročníku ZŠ ve Velkých Albrechticích, obdrží začátkem října 2020 finanční částku 2 000,- Kč.
 
Ve Velkých Albrechticích 19. března 2020                                    
Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

 

Stránka

  • 1