Obsah

Dětský běh Velkými Albrechticemi

V úterý 6.6.2023 proběhne od 16 hodin na místním hřišti Dětský běh Velkými Albrechticemi.

Startuje se v kategoriích:

  • předškoláci děvčata
  • předškoláci kluci
  • žákyně 1. – 2. ročníku
  • žáci 1. – 2. ročníku
  • žákyně 3. – 5. ročníku
  • žáci 3. – 5. ročníku
  • žákyně 6. – 9. ročníku
  • žáci 6. – 9. ročníku

Prezentace na hřišti bude od 15:45 hodin po start příslušné kategorie.

Těšíme se na Vaši účast.                                                                  Zvou pořadatelé


ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 67 odst. 1, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnici pro stanovení kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2023/2024, rozhodla takto:

přijímá k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, od 1.9.2023 školního roku 2023/2024 s celodenní docházkou u dětí s těmito registračními čísly:

MŠ01/2023                 MŠ05/2023                 MŠ12/2023                 MŠ19/2023    

MŠ02/2023                 MŠ06/2023                 MŠ13/2023                

MŠ03/2023                 MŠ07/2023                 MŠ15/2023

MŠ04/2023                 MŠ10/2023                 MŠ16/2023

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ve Velkých Albrechticích ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje – odbor školství, mládeže a sportu.

Datum zveřejnění: 30.5.2023

Zpracovala: Bc. Klára Jahnová                            Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka


Otevření 5. ročníku

Bylo to už dávno, kdy byl na naší základní škole 5. ročník. Naposledy se vyučovalo ve školním roce 1976/1977. Kronika města Bílovce uvádí, že od 1. září 1977 byl 5. postupný ročník z Velkých Albrechtic převeden na ZDŠ Komenského ulice, dnešní Základní škola a Mateřská škola Komenského 701/3, příspěvková organizace.

Po 46 letech se 1. září 2023 vrací 5. ročník na naši základní školu. Naše malotřídní škola se tak stane uceleným 1. stupněm ZŠ jako trojtřídní.


ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole ve Velkých Albrechticích od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

ZŠ01/2023          ZŠ02/2023                    ZŠ03/2023                    ZŠ04/2023

ZŠ05/2023          ZŠ06/2023                    ZŠ07/2023                    ZŠ08/2023

ZŠ09/2023          ZŠ10/2023                   

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy ve Velkých Albrechticích ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje – odbor školství, mládeže a sportu

Datum zveřejnění: 2. 5. 2023                                      Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka


Oznámení o přerušení provozu MŠ

Na základě § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném od 1.9.2021 bude provoz mateřské školy ve Velkých Albrechticích v době od 17. července 2023 do 31. srpna 2023 přerušen z organizačních důvodů.


Oznámení o přerušení činnosti ŠD

Na základě § 8 odst. 2 vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání, ve znění účinném od 1.9.2022 vám sděluji, že činnost školní družiny ve Velkých Albrechticích od 1. července 2023 do 31. srpna 2023 bude přerušena z organizačních důvodů.


 

Lyžařský výcvik - Vaňkův kopec

 

Lyžařský výcvik.ppsm (15.72 MB)

 

Aktuality ZŠ

30.05.2023

Zdravá svačinka

Zdravá svačinka

25.5. vybraní žáci 3.třídy navštívili ZŠ Komenského v Bílovci, kde se spolu s dětmi z jiných škol zapojili do akce "Zdravá svačinka". Tříčlenné skupinky se pak pod vedením jednoho z osmáků učily připravovat výborné zeleninové salátky. Akce byla ukončena vzájemnou ochutnávkou všech salátů.

Detail

16.05.2023

Tvoříme z přírodnin 1

Tvoříme z přírodnin

Využili jsme hezkého počasí a ve výtvarné výchově jsme s dětmi vyrazili tvořit ven do přírody.

Detail

16.05.2023

Tvoříme ke Dni matek 1

Tvoříme ke Dni matek

Děti v hodinách pracovních činností vyráběli pro své maminky a babičky dárečky k jejich svátku.

Detail

16.05.2023

Návštěva knihovny v Bílovci 1

Návštěva knihovny v Bílovci

Se žáky 3. a 4. třídy jsme navštívili knihovnu v Bílovci. Děti se seznámily s jednoduchou metodou KATAPULT, která by jim měla pomoci vybrat si k četbě knihu, která by je bavila.

Detail

02.05.2023

"Ukliďme Česko"

"Ukliďme Česko"

V rámci oslav Dne Země jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Organizátoři pro nás zajistili pytle na odpad a také rukavice. S dětmi jsme se snažili vyčistit od odpadů oba břehy Bílovky od školy směrem k dětskému hřišti, pak okolí Kullova rybníka a okolí fotbalového hřiště.

Detail

Kalendář akcí ZŠ

Aktuality MŠ

25.06.2022

Prosba o fotky a videa

Prosíme rodiče, kteří by byli ochotní se s námi podělit o fotky a videa z ukončení školního roku, aby je poslali do zpráv nebo přinesli na flashce do MŠ. Děkujeme, byli jste skvělí! Kolektiv MŠ ❤️

Detail

29.11.2021

Covid ve školách 1

Covid ve školách

Kdo o čem rozhoduje...

Detail

29.11.2021

Odhlášení obědů v karanténě

Milí rodiče, děti, které nastoupily do karantény jsou ze stravování odhlášeny do 1.12.2021. Odhlášky na další dny směřujte na školní jídelnu do středy do 10:30. Po negativním testu se na děti budeme těšit ve čtvrtek 2.12. ????

Detail

26.11.2021

KARANTÉNA MŠ

V mateřské škole se vyskytl covid pozitivní pracovník a z tohoto důvodu je nařízena karanténa pro děti, které byly v MŠ ve dnech 22.-24.11. Zákonní zástupci daných dětí budou kontaktováni hygienou. Pro ostatní děti funguje MŠ bez omezení.

Detail

Kalendář akcí MŠ