Obsah


ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole ve Velkých Albrechticích od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

ZŠ01/2024          ZŠ02/2024                    ZŠ03/2024                    ZŠ04/2024

ZŠ05/2024          ZŠ06/2024                    ZŠ07/2024                    ZŠ08/2024

ZŠ09/2024          ZŠ10/2024                    ZŠ11/2024                    ZŠ12/2024                   

Ve Velkých Albrechticích 2. 5. 2024

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 303.47 kB


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ve Velkých Albrechticích

Podání žádosti:

 • do datové schránky školy - cydmium, od 2. května do 16. května 2024
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na emailovou adresu skolka@velkealbrechtice.cz, od 2. května do 16. května 2024
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu - obálka s doručenkou), od 2. května do 16. května 2024
 • osobním podáním v budově MŠ: 2. května 2024: od 15:30h do 16:30h  

Údaje a doklady:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte
 • Rodný list k nahlédnutí při osobním podání, v případě podání žádosti do datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem postačí kopie rodného listu
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (platí při osobním podání)
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
 • Cizí státní příslušnici doloží oprávněnost svého pobytu na území České republiky

Příloha č.1: Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Více na: materska-skola/zapis-do-ms/


Přerušení provozu MŠ

Na základě § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném od 1. 1. 2024, po dohodě se zřizovatelem a rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, Mgr. Eleny Kolarovské oznamujeme rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu ve Velkých Albrechticích, že z organizačních důvodů od 22. července 2024 do 31. srpna 2024 bude provoz MŠ přerušen.

Ve Velkých Albrechticích dne 12. dubna 2024

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka


Přerušení činnosti ŠD

Na základě § 8 odst. 2 vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání, ve znění účinném od 1.1.2024, a rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, Mgr. Eleny Kolarovské, oznamujeme zákonným zástupcům žáků navštěvujících školní družinu ve Velkých Albrechticích, že v době od 1. července 2024 do 31. srpna 2024 bude činnost ŠD přerušena.

Ve Velkých Albrechticích dne 12. dubna 2024

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Lyžařský výcvik - Vaňkův kopec

Lyžařský výcvik.ppsm (15.72 MB)

Aktuality ZŠ

12.05.2024

Návštěva zástupců OOP ČR Bílovec  1

Návštěva zástupců OOP ČR Bílovec

V pátek 10.května k nám přijeli policisté z Bílovce. Děti se protáhly při úvodní rozcvičce a následoval ostrý test znalostí dopravních značek a orientace v silničním provozu. Nakonec si děti mohly osahat a prohlédnout všechno možné vybavení, které k práci policisté používají.

Detail

01.05.2024

Ukliďme Česko-Den Země 4

Ukliďme Česko-Den Země

Naše škola se opět zapojila do celorepublikové akce "Ukliďme Česko", a proto jsme v pátek 26.dubna s dětmi vyrazili uklízet vybrané lokality v obci. Akci jsme propojili s oslavou Dne Země a před naším úklidem děti zhlédli film spojený s tématikou znečišťování planety lidmi a recyklací odpadů.

Detail

22.04.2024

Zápis do 1.třídy 1

Zápis do 1.třídy

18.dubna proběhl zápis žáků do 1. třídy. Na dětech byla znát trocha nervozity, ale té se brzy zbavily. Na různých úkolech si pak vyzkoušely, jak jim to ve škole půjde. Za svou šikovnost a snahu byly odměněny malým dárečkem a diplomem, který pro ně bude upomínkou na tento den.

Detail

11.04.2024

J.A.Komenský, barokní památky Fulneku 3

J.A.Komenský, barokní památky Fulneku

11.dubna jsme se žáky 3.-5.třídy vyrazili do Fulneku. V místním muzeu se děti dověděly mnoho zajímavostí ze života "učitele národů", který ve Fulneku nějaký čas žil. Poté jsme se vydali na prohlídku historických památek Fulneku, který je nazýván barokní perlou severní Moravy.

Detail

21.03.2024

Okrskové kolo recitační soutěže 3

Okrskové kolo recitační soutěže

Nejlepší recitátoři naší školy se zúčastnili okrskového kola recitační soutěže, které se konalo 19.3. v Galerii Monami v Bílovci. Přestože konkurence byla veliká, v kategorii mladších žáků se umístila naše Stela Robová na 1. místě a postoupila do okresního kola v Novém Jičíně. Gratulujeme!!!

Detail

Kalendář akcí ZŠ

Aktuality MŠ

17.04.2024

Povídání o včelách

Povídání o včelách

V úterý 16.4. k nám do školky přijel pan včelař, který nám povyprávěl, co se děje v úle a kdo tam žije. Dětem ukázal své pomůcky k práci a děti si je mohly vyzkoušet.

Detail

06.03.2024

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Ve středu 6.3. jsme se s Myškami vydali do knihovny v obci. Paní knihovnice nám velmi ochotně ukazovala dětské knihy a také jsme si jich spoustu prohlédli. :)

Detail

06.03.2024

Hudební program D. Fajkuse

Hudební program D. Fajkuse

V úterý 5.3. k nám do MŠ přijel hudební skladatel Dominik Fajkus se svým programem. Děti se dozvěděly o klasické hudbě a také si zazpívaly dětské písně v novém kabátě, tleskaly do rytmu a zatancovaly si. Hudební představení se nám velmi líbilo. :)

Detail

06.11.2023

Tonda Obal

Tonda Obal

Předškoláci a prvňáčci se zúčastnili programu Tonda Obal, kde si opakovali barvy popelnic, co můžou vyhodit do jednotlivých popelnic a také si to prakticky vyzkoušeli. Také se dozvěděli víc o cestě odpadků, slíbili, že nebudou plýtvat a dostali malý dáreček. :)

Detail

Kalendář akcí MŠ