Obsah


ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole ve Velkých Albrechticích od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

ZŠ01/2024          ZŠ02/2024                    ZŠ03/2024                    ZŠ04/2024

ZŠ05/2024          ZŠ06/2024                    ZŠ07/2024                    ZŠ08/2024

ZŠ09/2024          ZŠ10/2024                    ZŠ11/2024                    ZŠ12/2024                   

Ve Velkých Albrechticích 2. 5. 2024

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 303.47 kB


 

ROZHODNUTÍ
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 67 odst. 1, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnici pro stanovení kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025, rozhodla takto:

přijímá k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024 školního roku 2024/2025 s celodenní docházkou u dětí s těmito registračními čísly:

MŠ01/2024                 MŠ05/2024                 MŠ10/2024                 MŠ14/2024    

MŠ03/2024                 MŠ07/2024                 MŠ12/2024                 MŠ15/2024

MŠ04/2024                 MŠ09/2024                 MŠ13/2024                                                    

Datum zveřejnění: 24. 5. 2024

Zpracovala: Bc. Klára Jahnová                                                

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Více na: materska-skola/zapis-do-ms/


Přerušení provozu MŠ

Na základě § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném od 1. 1. 2024, po dohodě se zřizovatelem a rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, Mgr. Eleny Kolarovské oznamujeme rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu ve Velkých Albrechticích, že z organizačních důvodů od 22. července 2024 do 31. srpna 2024 bude provoz MŠ přerušen.

Ve Velkých Albrechticích dne 12. dubna 2024

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka


Přerušení činnosti ŠD

Na základě § 8 odst. 2 vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání, ve znění účinném od 1.1.2024, a rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, Mgr. Eleny Kolarovské, oznamujeme zákonným zástupcům žáků navštěvujících školní družinu ve Velkých Albrechticích, že v době od 1. července 2024 do 31. srpna 2024 bude činnost ŠD přerušena.

Ve Velkých Albrechticích dne 12. dubna 2024

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Lyžařský výcvik - Vaňkův kopec

Lyžařský výcvik.ppsm (15.72 MB)

Aktuality ZŠ

13.06.2024

Divadelní představení ,,Pták Ohnivák a liška Ryška" 4

Divadelní představení ,,Pták Ohnivák a liška Ryška"

Poslední květnový den byl pro naše čtvrťáky a páťáky takovým dnem "D". Vystoupili před rodiči a dalšími hosty s divadelním představením Pták Ohnivák a liška Ryška. Pod vedením p.uč. M. Šrubařové nacvičili všechny texty, připravili si kulisy a kostýmy. A jejich dvouměsíční pilná práce byla znát!

Detail

09.06.2024

Soutěžíme v matematicko-logických dovednostech 1

Soutěžíme v matematicko-logických dovednostech

Žáci 4.a 5. třídy se 30.května zúčastnili matematicko-logické olympiády na ZŠ Komenského v Bílovci. Našemu týmu, ve složení Jan Honajzer, Jakub Hazda a Dominik Štancl, se podařilo v konkurenci dalších šesti družstev vybojovat první místo. Gratulujeme!!!

Detail

03.06.2024

3.6.

Škola v přírodě 2024

3.6. - cesta autobusem, příjezd do střediska, ubytování, procházka do centru obce, podání pohledů a dopisů, venkovní hry 4.6. - zahájení animačního programu "Detektivové", stanovení pravidel, tvorba zápisníka detektiva, procvičování všech smyslu, vycházka k přehradě

Detail

26.05.2024

Zábavné sportovní odpoledne 1

Zábavné sportovní odpoledne

V pátek 24.5. jsme se s rodiči a dětmi z naší ZŠ a MŠ setkali na místním fotbalovém hřišti. Děti si vyzkoušely svou zručnost a šikovnost na osmi stanovištích, kde plnily různé úkoly. Poté byly odměněny drobnou sladkostí a nakonec se vydováděly s klaunem a jeho bublinkovou show.

Detail

26.05.2024

Zdravá 5 1

Zdravá 5

22. května všichni žáci naší školy absolvovali program Zdravá pětka. Povídali si o zdravé stravě, o správném složení jídelníčku nebo o škodlivosti některých oblíbených nápojů. Formou her a soutěží si pak opakovali to, co si zapamatovali.

Detail

Kalendář akcí ZŠ

Aktuality MŠ

17.04.2024

Povídání o včelách

Povídání o včelách

V úterý 16.4. k nám do školky přijel pan včelař, který nám povyprávěl, co se děje v úle a kdo tam žije. Dětem ukázal své pomůcky k práci a děti si je mohly vyzkoušet.

Detail

06.03.2024

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Ve středu 6.3. jsme se s Myškami vydali do knihovny v obci. Paní knihovnice nám velmi ochotně ukazovala dětské knihy a také jsme si jich spoustu prohlédli. :)

Detail

06.03.2024

Hudební program D. Fajkuse

Hudební program D. Fajkuse

V úterý 5.3. k nám do MŠ přijel hudební skladatel Dominik Fajkus se svým programem. Děti se dozvěděly o klasické hudbě a také si zazpívaly dětské písně v novém kabátě, tleskaly do rytmu a zatancovaly si. Hudební představení se nám velmi líbilo. :)

Detail

06.11.2023

Tonda Obal

Tonda Obal

Předškoláci a prvňáčci se zúčastnili programu Tonda Obal, kde si opakovali barvy popelnic, co můžou vyhodit do jednotlivých popelnic a také si to prakticky vyzkoušeli. Také se dozvěděli víc o cestě odpadků, slíbili, že nebudou plýtvat a dostali malý dáreček. :)

Detail

Kalendář akcí MŠ