Obsah

Otevření ZŠ a MŠ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

 • dětem v mateřské škole, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem rodičů IZS a krizové infrastruktury - na základě potvrzení o zaměstnání, 
 • žákům 1. stupně základní školy.

Informace k testování 

Níže naleznete informace z MŠMT o testování žáků a dětí. Na tomto odkazu je k dispozici video k testování.

Testování diagram (219.98 kB)

Leták pro rodiče (545.39 kB)

Leták pro žáky a děti (344.28 kB)

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole   (testy - Singclean)

KDO SE TESTOVAT NEMUSÍ
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS[1]CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva s laboratoře v listinné či elektronické podobě, atd. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku k plnění povinnosti školní docházky od školního roku 2021/2022 v základní škole ve Velkých Albrechticích proběhne dle protiepidemických opatření.

Možnosti podání žádosti:

 • do datové schránky školy - cydmium, od 1. dubna do 30. dubna
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: , od 1. dubna do 30. dubna
 • poštou – obálka s doručenkou, od 1. dubna do 30. dubna
 • osobním podáním v ZŠ: 7. dubna od 13 do 16 hodin, 15. dubna od 13 do 16 hodin, 21. dubna od 13 do 16 hodin

Podklady k zápisu:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • v případě odkladu – žádost o odklad povinné školní docházky, doporučující posouzení odložení školní docházky školským poradenským zařízením a doporučující posouzení odložení školní docházky odborným lékařem nebo klinickým psychologem
 • rodný list dítěte (při dálkovém způsobu podání postačí kopie rodného listu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce – při osobním podání
 • oprávnění k zastupování (zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce)

Dítě s trvalým pobytem ve Velkých Albrechticích, které ve školním roce 2021/2022 bude přijato do 1. ročníku ZŠ ve Velkých Albrechticích, obdrží začátkem října 2021 finanční částku 2 000,- Kč.

Pokud chcete přijít podívat se do naší základní školy, lze se  domluvit na individuální konzultaci na emailové adrese: reditelka.zs@velkealbrechtice.cz nebo na telefonním čísle 734 158 835. 

Aktuality základní školy: zakladni-skola/aktuality-zs/

Aktuality školní družiny: skolni-druzina/

Příloha č. 1:  Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinnosti školní docházky  zde (302.3 kB)      

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (510.24 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (440.52 kB)                     

Ve Velkých Albrechticích 16. března 2021                             

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Bližší informace zde: zakladni-skola/zapis-do-1-rocniku-1/


Zápis dětí do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 se uskuteční v budově mateřské školy ve Velkých Albrechticích 152 bez osobní přítomnosti dětí.

Podání žádosti:

 • do datové schránky školy - cydmium, od 2. května do 16. května 2021
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na emailovou adresu reditelka.zs@velkealbrechtice.cz, od 2. května do 16. května 2021
 • poštou / rozhodující je datum podání na poštu - obálka s doručenkou /
 • osobním podáním v budově MŠ: 5. května 2021: od 9 h do 11 h, 12. května 2021:od 13 h do 15 h

Údaje a doklady:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte
 • Rodný list, v případě podání žádosti do datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem postačí kopie rodného listu.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (platí při osobním podání)
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Příloha č. 1 - Kriteria pro přijímaní do MŠ (361.15 kB)


Informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 


Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne – preventivní projekt pro malé školáky ve Velkých Albrechticích

I do Moravskoslezského kraje za dětmi opět zamířila „Zebra.“ Zahájení nového školního roku 2020/2021 je díky epidemii koronaviru odlišné také tím, že děti se do škol vrací po zhruba půl roce. Víc než kdy jindy je proto zapotřebí opakovat, připomínat pravidla bezpečné cesty do školy. Moravskoslezští preventisté malým školákům i jejich rodičům připomínali, jak zdolat první cesty do školy co nejbezpečněji.

Preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ pokračovala druhého září též na Novojičínsku, tentokrát u ZŠ ve Velkých Albrechticích. Děti získaly rozličné výukové materiály projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, i reflexní materiály, které mohou při snížené viditelnosti hrát zásadní roli...

zakladni-skola/aktuality-zs/                                                                                    Zebra

 

Kalendář akcí ZŠ

Aktuality MŠ

07.04.2021

Zvířata a jejich mláďata ve fotogalerii 1

Zvířata a jejich mláďata ve fotogalerii

Pracovní listy, výtvarné nápady, náměty k povídání...

Detail

06.04.2021

Cvičení se zvířátky

Cvičení se zvířátky :)

Detail

06.04.2021

Zvířátka a jejich mláďátka

Písničky, hádanky, rčení, charakteristika, zvuky...

Detail

06.04.2021

Pohádky

Pohádky:

Detail

06.04.2021

Básnička o mláďátkách

Jsme veselá zvířátka, máme malá mláďátka...

Detail

Kalendář akcí MŠ