Obsah

Zápis do 1. ročníku

Ministerstvo MŠMT v souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k zápisům k povinné školní docházce do základních škol.
Z tohoto důvodu se Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 v Základní škole ve Velkých Albrechticích přesouvá na termíny:
  • 7. dubna a 28. dubna od 13 do 16 hodin
  • 14. dubna a 21. dubna od 8 do 11 hodin
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zákonný zástupce může žádost doručit:
  • do datové schránky školy: cydmium,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • osobním podáním ve stanovených termínech.
Žádáme zákonné zástupce, aby k osobnímu podání přihlášky přinesli k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě podání žádosti dálkovým způsobem postačí kopie rodného listu.
Dítě s trvalým pobytem ve Velkých Albrechticích, které ve školním roce 2020/2021 bude přijato do 1. ročníku ZŠ ve Velkých Albrechticích, obdrží začátkem října 2020 finanční částku 2 000,- Kč.


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

V souladu s § 3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváním ve znění účinném od 1.9.2019 a po projednání se zřizovatelem
bude provoz MŠ ve Velkých Albrechticích
od 18. března 2020 do odvolání přerušen
z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.


Mimořádné opatření

Po jednání Bezpečnostní rady státu oznámil na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš, že se od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků základních, středních a vysokých škol. Aktuálně není známo, jak dlouho bude toto opatření trvat.

MZ - mimořádné opatřeníOšetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Vážení rodiče,
pokud budete potřebovat "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)", přednostně vám žádost přepošleme na emailovou adresu nebo si ji můžete vyzvednout v budově ZŠ.

Kontakt: 734 158 835, reditelka.zs@velkealbrechtice.czVýuka bude probíhat domácím vyučováním, domácí úkoly vám budou posílány prostřednictvím emailů.

Webové stránky pro domácí procvičování

 

 

Kalendář akcí ZŠ

07.04.2020

Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021

Detail

14.04.2020

Zápi do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021

Detail

Aktuality MŠ

25.02.2020

Přerušení provozu MŠ

Oznamujeme rodičům, že v pátek 20. března 2020 bude provoz MŠ Velké Albrechtice přerušen z důvodu školení pedagogů.

Detail

01.02.2020

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ proběhne 5.5.2020 v 15:00.

Detail

Kalendář akcí MŠ