Obsah

Školní jídelna

 

Vítáme Vás na stránkách Školní jídelny Základní školy a Mateřské školy

Velké Albrechtice.

 

Věříme, že se s jejich pomocí seznámíte se službami, které poskytujeme a systémem jejich využívání. Jestliže zde nenajdete požadované informace, kontaktujte nás.

 

 

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§122 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt ve škole. Oběd je možné odebrat do jídlonosiče (§4 odst.9  Vyhl. č.107/2005 Sb.). Od druhého dne nepřítomnosti je nutné oběd odhlásit!

Odhlášení obědů: formou sms na čísle 734 158 838 nebo zápisem do sešitu v MŠ nejpozději do 12.00 hodin na další den.  Na jiný způsob odhlášení nebude brán zřetel.

 

 

Telefon jídelna: 734 158 838

email: jidelna@velkealbrechtice.cz

 

Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne