Obsah

Školní jídelna

 

Vítáme Vás na stránkách Školní jídelny Základní školy a Mateřské školy

Velké Albrechtice.

 

Věříme, že se s jejich pomocí seznámíte se službami, které poskytujeme a systémem jejich využívání. Jestliže zde nenajdete požadované informace, kontaktujte nás.

 

 

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§122 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt ve škole. Oběd je možné odebrat do jídlonosiče (§4 odst.9  Vyhl. č.107/2005 Sb.). Od druhého dne a další dny je nutno oběd odhlásit.

Odhlášení obědů se provádí telefonicky na čísle 734 158 838 nebo zápisem do sešitu v MŠ nejpozději do 12.00 hodin na další den.

 

Ceny obědů      
  přesnídávka oběd  svačina celkem
3-6 let 7,- 19,- 7,- 33,-
7 let 7,- 23,- 7,- 37,-
7-10 let   23,-   23,-
11 let   25,-   25,-

 

 

Telefon jídelna: 734 158 838

 

Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne