Obsah

Mateřská škola

I. třída Žabičky / paní učitelky Šárka Klapuchová a Zdeňka Šatavová

II. třída: Myšky / paní učitelky Bc. Klára Jahnová (vedoucí uč.) a Anna Gebauerová

Telefon MŠ: 734 158 837

Email: skolka@velkealbrechtice.cz 

Přijímání dětí mladších 3 let: ano

Měsíční poplatek/školné: 250 Kč

Provoz MŠ: celodenní od 6:00 do 16:30 hodin

Akce: návštěvy kulturních akcí, výlety, plavání, lyžařský výcvik, projektové dny, společné akce s rodiči apod. 

 

Mateřská škola