Obsah

Mateřská škola

I. třída Žabičky /paní učitelka Mgr. Hana Rušarová a paní učitelka Anna Gebauerová

II. třída: Myšky / paní vedoucí učitelka Šárka Illíková, paní učitelka Zdeňka Šatavová a školní asistent Adéla Hermannová

Telefon MŠ: 734 158 837

Email: skolka@velkealbrechtice.cz 

Přijímání dětí mladších 3 let: ano

Měsíční poplatek/školné: 240 Kč

Provoz MŠ: celodenní od 6:00 do 16:30 hodin

Akce: návštěvy kulturních akcí, výlety, plavání, projektové dny, společné akce s rodiči apod. 

 

Mateřská škola