Obsah

Mateřská škola

I. třída Žabičky / paní učitelky Šárka Klapuchová a Zdeňka Šatavová

II. třída: Myšky / paní učitelky Bc. Klára Jahnová (vedoucí uč.) a Anna Gebauerová, školní asistent Adéla Hermannová

Telefon MŠ: 734 158 837

Email: skolka@velkealbrechtice.cz 

Přijímání dětí mladších 3 let: ano

Měsíční poplatek/školné: 240 Kč

Provoz MŠ: celodenní od 6:00 do 16:30 hodin

Akce: návštěvy kulturních akcí, výlety, plavání, projektové dny, společné akce s rodiči apod. 


Provoz MŠ v době rekonstrukce

Na základě § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění účinném od 23. 10. 2020, a rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, Mgr. Eleny Kolarovské a po projednání se zřizovatelem, starostou obce Miroslavem Chudjákem, oznamujeme rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu ve Velkých Albrechticích, že:

provoz mateřské školy od 31. května 2021 do 30. června 2021  se přesouvá do budovy základní školy 116

a v době

od čtvrtku 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021 bude provoz MŠ přerušen

z důvodu rekonstrukce MŠ.

Ve Velkých Albrechticích dne 27. 4. 2021                                          

Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

 

Mateřská škola