Obsah

Paní vychovatelka Pavla Štukavcová

Tel.: 734 158 836

Ranní provoz: ano, od - do: 6:00 - 7:40

Odpolední provoz: ano, od - do: 11:55 - 16:15

Výše měsíční úplaty ve školní družině: 80 Kč, každý další sourozenec 40 Kč/měsíc

Umístění školní družiny: v budově ZŠ

Nabídka zájmových kroužků: ano

Jsou přijímáni všichni zájemci: anoPřerušení provozu ŠD o letních prázdninách

Na základě rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, Mgr. Eleny Kolarovské, ve znění § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávaní, ve znění účinném od 1.9.2019, a po projednání se zřizovatelem, starostou obce Miroslavem Chudjákem, oznamujeme rodičům žáků navštěvujících ŠD ve Velkých Albrechticích, že v době

od 1. července 2020 do 31. srpna 2020

bude provoz ŠD přerušen.