Obsah

Zápis do MŠ

Žádosti se podávají v budově mateřské školy. Zákonný zástupce k zápisu donese k nahlédnutí občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o proočkování dítěte nebo evidenční list dítěte. Cizí státní příslušník, který pobývá na území České republiky déle než 90 dnů, předloží potvrzení o trvalém pobytu. 

Stránka

  • 1