Obsah

Projekty

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

Digitalizujeme školu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo na základě Rozhodnutí č. MSMT-2393/2022-15 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky...

Doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo na základě Rozhodnutí č. 23758-14/2022 ze dne 17. 10. 2022 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení

Doučování žáků škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo na základě Rozhodnutí č.MSMT-1899/2022-15 ze dne 31. 1. 2022 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost na Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy...

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie, který je vymezen evropskou legislativou ...

Šablony 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě naší žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 25. 05. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Šablony 2017“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006846“ pro naší základní školu ...

Šablony II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 23. 05. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14 m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., orozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 938 115,00Kč příjemci Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu Šablony II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014201...

Šablony III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 19. 05. 2021 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14 m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 500 161,00 příjemci Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace, na realizaci výstupů aktivit projektu Šablony III, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020853...

ZŠ a MŠ Velké Albrechtice - Šablony I

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo ...