Obsah

Zaměstnanci

Základní škola

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

Adéla Hermannová

školní asistentka

Lenka Rakosová

účetní

Mgr. Elena Kolarovská

ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka II. třídy / 2. a 3. ročníku, koordinátorka ŠVP ZV, koordinátorka ICT, zprostředkování Ovoce do škol a Mléko do škol, správce webových stránek

Mgr. Eva Muraňová

třídní učitelka I. třídy / 1. ročníku, učitelka PI, vedoucí Výtvarného kroužku

Mgr. Kateřina Mordáčová

učitelka I., II. a III. třídy, koordinátorka EVVO, správce webových stránek

Mgr. Michaela Šrubařová

třídní učitelka III. třídy / 4. a 5. ročníku, výchovná poradkyně, metodička prevence, pedagog pro komunikaci se ŠPZ

Pavla Štukavcová

vychovatelka ŠD, vedoucí kroužku Dovedných rukou při ŠD, předsedkyně školské rady

Pavlína Bulavová

školnice, kuchařka

Soňa Benešová

školnice

Žaneta Stanečková

vedoucí kroužku Keramika