Navigace

Obsah

Zápis do 1. třídy

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu do 1. třídy v Základní škole ve Velkých Albrechticích ve čtvrtek 2. dubna 2020 v 15 hodin v I. třídě. Zákonný zástupce je povinen své dítě, které do 31. srpna 2020 dosáhne šestého roku věku nebo mělo odloženou školní docházku, přihlásit k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021.

Dítě, s trvalým pobytem ve Velkých Albrechticích, které bude přijato do 1. třídy školního roku 2020/2021 v ZŠ ve Velkých Albrechticích, obdrží začátkem října 2020 finanční částku 2 000,- Kč.

V úterý 10. března v 15:30 hodin se v naší mateřské škole uskuteční předzápisová schůzka s rodiči předškoláků, kde se doví, kdy je dítě připraveno na vstup do základní školy, co vše budou potřebovat na zápis nebo kdy dítě bude mít povolený odklad školní docházky.

Ve středu 18. března pořádáme Den otevřených dveří v ZŠ, kdy se od 8 do 12 hodin můžete zúčastnit výuky, prohlédnout si naší školu a v odpoledních hodinách můžete nahlédnout na činnost školní družiny, která má ranní i odpolední provoz.

 

O Z N Á M E N Í

Na základě rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, Mgr. Eleny Kolarovské, a po projednání se zřizovatelem, starostou obce Ing. Josefem Magerou, oznamujeme zákonným zástupcům žáků navštěvujících školní družinu ve Velkých Albrechticích, že v době jarních prázdnin

od pondělí 2. března 2020 do pátku 6. března 2020 bude provoz ŠD přerušen.

Zahájení provozu: pondělí 9. března 2020

 

 

Kalendář akcí ZŠ

18.03.2020

Den otevřených dveří

Ve středu 18. března pořádáme Den otevřených dveří v ZŠ, kdy se od 8 do 12 hodin můžete zúčastnit výuky, prohlédnout si naší školu a v odpoledních hodinách můžete nahlédnout na činnost školní družiny, která má ranní i odpolední provoz.

Detail

25.03.2020

Had - tvor mýtů a hmyzí duchové

Projektový den ve škole ve spolupráci s Nature Education.

Detail

Aktuality MŠ

25.02.2020

Přerušení provozu MŠ

Oznamujeme rodičům, že v pátek 20. března 2020 bude provoz MŠ Velké Albrechtice přerušen z důvodu školení pedagogů.

Detail

01.02.2020

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ proběhne 5.5.2020 v 15:00.

Detail

01.02.2020

Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ proběhne 2.4.2020 v 15:00.

Detail

01.02.2020

Předzápisová schůzka

Dne 10.3. 2020 v 15:30 proběhne v MŠ na třídě Myšky předzápisová schůzka pro předškoláky.

Detail

Kalendář akcí MŠ

10.03.2020

Divadlo

Dne 10.3. k nám přijede divadlo s pohádkami: O pejskovi a kočičce, Šípková Růženka a Zajíc, liška a kohout.

Detail

16.03.2020

Projekt Zdraví dětem

Pohádka pro Žabičky: Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa Pohádka pro Myšky: Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem

Detail