Obsah

Zprávy

první
ze 2
další poslední

Den Země 1

Den Země

21.4. jsme si s dětmi připomněli Den Země. Děvčata pomáhala s pletím záhonu před školou a sadila květiny, kluci připevnili na školní altánek novou budku pro ptáky, obnovili jsme náš hmyzí domeček a tematicky vyzdobili chodník před školou. celý text

ostatní | 2. 5. 2023 | Autor: Kateřina Mordáčová
Keramická soutěž  na téma Leť, ptáčku leť  1

Keramická soutěž na téma Leť, ptáčku leť

Středisko volného času v Ostravě-Zábřehu vyhlásilo u příležitosti Dne Země keramickou soutěž na téma Leť, ptáčku leť. Do soutěže se zapojily také žáci, kteří navštěvují keramický kroužek pod vedením paní Žanety Stanečkové. Práce jsou moc povedené a doufáme, že děti s nimi budou mít úspěch.
celý text

ostatní | 11. 4. 2023 | Autor: Kateřina Mordáčová
#

Velikonoce v Beskydech

Víte, proč slavíme Velikonoce? Proč je středa "škaredá", čtvrtek zelený, sobota bílá atd.? Naši žáci už to vědí. O významu tohoto svátku a zvyklostech, které ho provázejí, si povídali s paní lektorkou ze spolku Hájenka. Zahráli si také soutěž v přenášení vajíček nebo zdobili pomlázku. celý text

ostatní | 11. 4. 2023 | Autor: Kateřina Mordáčová
Recitační soutěž 1

Recitační soutěž

15.3. v Bílovci proběhlo okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali dva recitátoři-vítězové třídního kola. Za 3.ročník František Chudík a za 4.ročník Marie Dostálová. I když se jim nepodařilo umístit, zvládli svůj úkol na výbornou a nasbírali zkušenosti do příštího ročníku. celý text

ostatní | 20. 3. 2023 | Autor: Kateřina Mordáčová
Expedice Modrá planeta 1

Expedice Modrá planeta

V pátek 10.3. si všechny děti popovídaly s lektorkou ze Spolku Hájenka. Tématem byla voda, nedostatek pitné vody na naší planetě, znečišťování vody člověkem, nadprodukce plastů a poškozování životního prostředí činností člověka. Kdyby bylo na dětech, hned by si věděly rady, jak to napravit. celý text

ostatní | 14. 3. 2023 | Autor: Kateřina Mordáčová
Lyžařský kurz na Vaňkově kopci 1

Lyžařský kurz na Vaňkově kopci

Zájemci z řad dětí naší ZŠ a MŠ navštěvovaly ve dnech 6.-10.2 odpolední lyžařský kurz na Vaňkově kopci. Někteří pilovali své dovednosti, jiní se učili základům lyžování. Děti byly velmi šikovné a všechny to zvládly na jedničku. celý text

ostatní | 14. 2. 2023 | Autor: Kateřina Mordáčová
Čertovská škola 1

Čertovská škola

5.prosinec patřila naše škola čertům a dětem. A tak se čarovalo a kouzlilo a hrálo a nakonec také nadělovalo. Dětem totiž nechal vzkaz Mikuláš, který má dobré srdce a nezapomněl na ně. celý text

ostatní | 7. 12. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Rozsvícení vánočního stromu 1

Rozsvícení vánočního stromu

27.11. se společně sešly děti z MŠ a ZŠ, aby svým krátkým pěveckým vystoupením u vánočního stromu přispěly k navození milé předvánoční atmosféry. Před svým vystoupením pilně trénovaly ( ve škole i ve školce) a snažily se, aby potěšily nejen své rodiče, ale i ostatní přihlížející. celý text

ostatní | 29. 11. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Halloweenské odpoledne 1

Halloweenské odpoledne

24.10. uspořádala naše školní strašidla halloweenské odpoledne pro děti z mateřské i základní školy. Děti při plněné různých úkolů musely prokázat nejen šikovnost a zručnost, ale také odvahu, kolem se totiž pohybovala spousta zvláštních bytostí. Děti to však zvládly a byly sladce odměněny. celý text

ostatní | 30. 10. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
#

Preventivní program Respektování

13.10. nás ve škole navštívil pan Zaoral ze sdružení Zábavné a preventivní soutěže. Povídal si s dětmi o vhodném chování k ostatním, o vzájemném respektování a umění spolupracovat ve skupině. celý text

ostatní | 16. 10. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Zpívánky 1

Zpívánky

29.10. nás ve škole navštívil pan Čapčuch se svým hudebně zábavným programem. Programu se zúčastnily také děti z mateřské školky, a tak se u nás ve škole pělo, z plna hrdla zpívalo, do rytmu tleskalo a bylo veselo. celý text

ostatní | 3. 10. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Projektový den-Co se skrývá pod hladinou? 1

Projektový den-Co se skrývá pod hladinou?

17.6. se děti v rámci projektového dne vydaly k místnímu potoku, aby prozkoumaly život pod jeho hladinou. Poté své úlovky zkoumaly pod lupou a snažily se určit název živočichů podle klíče. V naší badatelské práci jsme pak pokračovali u rybníka, kde jsme byli v lovu ještě úspěšnější. celý text

ostatní | 21. 6. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Sportovní dopoledne  3

Sportovní dopoledne

3.6. proběhlo společné sportovní dopoledne školáků a dětí z mateřské školky. Děti postupně prošly deset stanovišť, u kterých jim pomáhali starší kamarádi. Vyzkoušely si svou obratnost, přesnost nebo změřily své síly při přetahování lanem. Sluníčko nám přálo, a tak můžeme říct, že to bylo super! celý text

ostatní | 7. 6. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Projektový den Stavitelé věží 1

Projektový den Stavitelé věží

V pátek 6.5. se děti zapojily do projektového dne Stavitelé věží. Dověděly se, jaké typy věží máme a k čemu slouží, hledaly různé typy věží ve svém okolí a také věže stavěly. Děti stavěly podle své fantazie, stavěly model vysílače na Ještědu nebo soutěžily o nejvyšší postavenou věž. celý text

ostatní | 9. 5. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Den Země 1

Den Země

22.4. jsme si v hodinách prvouky a výtvarné výchovy připomněli Den Země. Vyzdobili jsme motivem planety chodník před školou, zasadili keře šeříků, obnovili hmyzí domeček nebo zavěsili budku pro sýkorky, ve které mohou zahnízdit. celý text

ostatní | 3. 5. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Projektový den-Boudo, budko, kdo v tobě přebývá? 1

Projektový den-Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

20.4. se všichni žáci zúčastnili projektového dne. Lektor ze záchranné stanice v Bartošovicích seznámil žáky během prezentace s různými druhy ptáků, kteří se mohou vyskytovat v okolí lidských obydlí. Hlavní části programu však byla výroba budek pro sýkorky a vyhledání místa pro jejich zavěšení. celý text

ostatní | 25. 4. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Velikonoce v muzeu 1

Velikonoce v muzeu

Návštěva Žerotínského zámku v Novém Jičíně. celý text

ostatní | 12. 4. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Preventivní program Buď OK 1

Preventivní program Buď OK

Březnová setkání s lektory organizace Renarkon. celý text

ostatní | 12. 4. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Sběrová akce Zelený strom  1

Sběrová akce Zelený strom

23.2. proběhl 2. svoz starého papíru v rámci sběrové akce Zelený strom. celý text

ostatní | 1. 3. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Umíme si poradit, drobný úraz ošetřit  1

Umíme si poradit, drobný úraz ošetřit

Děti v prvouce předvedly, jak by si poradily při ošetření kamaráda, který je zraněný. celý text

ostatní | 1. 3. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Návštěva místního kostela sv. Jana Křtitele 1

Návštěva místního kostela sv. Jana Křtitele

6.1. všechny děti naší školy navštívily místní kostel, aby si prohlédly interiér kostela a před definitivním koncem svátků krásnou vánoční výzdobu a tradiční betlém. celý text

ostatní | 1. 2. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Tři králové, návštěva místního kostela sv. Jana Křtitele 1

Tři králové

6.1. přišli do tříd mezi žáky Tři králové v doprovodu dalších dětí z mateřské školky a společně nám krásně zazpívali. celý text

ostatní | 1. 2. 2022 | Autor: Kateřina Mordáčová
Vánoce v Beskydech 1

Vánoce v Beskydech

Krátce před Vánocemi se všichni žáci zúčastnili programu Vánoce v Beskydech. Seznámili se se zvyky a tradicemi, které lidé dodržovali od adventu do Štědrého dne. Dozvěděli se, co to jsou roráty, kdo byli sv. Ondřej nebo sv. Lucie. Poté plnili různé úkoly a nakonec si vyrobili ozdobu na stromeček. celý text

ostatní | 20. 12. 2021 | Autor: Kateřina Mordáčová
Olda a František a navíc ještě Rozkmotřidla 1

Olda a František a navíc ještě Rozkmotřidla

K tomu, aby si děti uvědomily, jak je důležité chovat se k sobě navzájem hezky, nám pomohli svým programem divadelníci ze spolku THeatr ludem s programy Olda a František a Rozkomtřidla. Prvňáci a druháci řešili hádky a spory těchto dvou kamarádů. celý text

ostatní | 20. 12. 2021 | Autor: Kateřina Mordáčová
Školákem na zkoušku 1

Školákem na zkoušku

10. a 24. 11. navštívili naši školu budoucí prvňáčci a vyzkoušeli si, jaké je to být školákem. Po prohlídce školy, děti plnily různé úkoly a došlo i na programování elektronických berušek. Všech 12 dětí bylo velmi šikovných, a proto si vysloužily malý dáreček. celý text

ostatní | 20. 12. 2021 | Autor: Kateřina Mordáčová
Poznáváme dopravní značky 1

Poznáváme dopravní značky

Cestu z bíloveckého muzea zpět do naší školy jsme pojali jako dopravní vycházku. Děti poznávaly dopravní značky a v praxi předvedly, jak se umí bezpečně a podle pravidel pohybovat po cestě i po chodníku. celý text

ostatní | 5. 10. 2021 | Autor: Kateřina Mordáčová
Muzeum v Bílovci

Návštěva muzea v Bílovci

24.9. všechny děti naší školy vyrazily do muzea v Bílovci na výstavu Poklady z půd. Děti si prohlédly spoustu věcí, které používaly naše babičky, ale viděly také vzácný nález zubu megalodona, obřího pravěkého žraloka, který se našel v okolí Bílovce. celý text

ostatní | 4. 10. 2021 | Autor: Kateřina Mordáčová
#

Poznáváme spolu II - Kotvice

Akce z projektu MAP II ORP Bílovec byla zaměřená za účelem poznávání přírody v našem kraji, poznávání přírody v okolí naučné stezky Kotvice, s cílem rozvíjet sociální vazby mezi žáky a podporovat jejich komunikaci bez podpory sociálních sítí. celý text

ostatní | 30. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Procvičování abecedy

Začal nový školní rok a my procvičujeme abecedu. celý text

ostatní | 30. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
první
ze 2
další poslední