Obsah

Zaměstnanci

Základní škola

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

Alena Pastvová

zastupující výdejčí stravy, školnice

Lenka Rakosová

účetní, zastupující vedoucí ŠJ

Mgr. Elena Kolarovská

ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka II. třídy, koordinátorka ŠVP ZV, koordinátorka ITC, zprostředkování Ovoce do škol a Mléko do škol, aktualizace webových stránek

Mgr. Kateřina Mordáčová

učitelka I. a II. třídy

Mgr. Světlana Munzarová

třídní učitelka I. třídy, učitelka speciálně pedagogické péče, výchovná poradkyně, školní metodička prevence, pedagogický pracovník ZŠ pro komunikaci s ŠPZ, koordinátorka EVVO

Milada Hochmanová

vedoucí Pohybových her

Pavla Štukavcová

vychovatelka ŠD, vedoucí kroužku Dovedných rukou při ŠD, předsedkyně školské rady

Radka Banarová

školnice, asistentka pedagoga, vedoucí kroužku Keramika

Zuzana Janeczková

vedoucí Výtvarného kroužku