Obsah

Kroužky v ZŠ

NABÍDKA KROUŽKŮ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE VELKÝCH ALBRECHTICÍCH

Od října začínají na naší základní škole ve Velkých Albrechticích kroužky, které jsou pro děti z Velkých Albrechtic bezplatné.

1. Dovedné ruce: které se budou konat každý sudý týden ve středu od 16 hodin do 17 hodin v ŠD základní školy, vedoucí kroužku je paní Pavla Štukavcová, první hodina bude 2. října 2019.

2. Keramika: která se bude konat každé úterý od 15 hodin do 16 hodin v keramické dílně ZŠ, vedoucí kroužku je paní Radka Banarová, první hodina bude 1. října 2019.

3. Pohybové hry: které se bude konat každé pondělí od 14:30 hodin do 15:30 hodin v tělocvičně a na školním hřišti ZŠ, vedoucí kroužku je Milada Hochmanová, první hodina začne 7. října 2019.

V případě většího zájmu dětí se kroužek rozdělí do 2 skupin!!!

Přihláška do kroužků.pdf (197.06 kB)

Kalendář akcí ZŠ

16.10.2019

Cyklistický průkaz

Žáci 3. a 4. ročníku pojedou na 1. část výuky BESIPu – cyklistický průkaz. Akce se koná v Příboře, kde žáci získají teoretické znalosti dopravní výchovy a následně si je ověří v praktické části na dopravním hřišti. Akce je zdarma, hradí se pouze doprava 65,- Kč.

Detail

Aktuality MŠ

Kalendář akcí MŠ