Obsah

Přerušení provozu MŠ

O Z N Á M E N Í   R O D I Č Ů M

Na základě rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková organizace, Mgr. Eleny Kolarovské, a po projednání se zřizovatelem, místostarostou obce Marcelem Svačinou, oznamujeme rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu ve Velkých Albrechticích, že v době

od pondělí 15. července 2019 do pátku 30. srpna 2019

bude provoz MŠ přerušen

z důvodu čerpání řádné dovolené pracovnic.

Zahájení provozu: pondělí 2. září 2019

Ve Velkých Albrechticích dne 29. dubna 2019

                                                                 Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

zde ke stažení

Kalendář akcí ZŠ

Aktuality MŠ

Kalendář akcí MŠ